เรื่องเล่าสุขภาพ

แข่งเรือยาวน่าน        ผมบันทึกภาพเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา  ๑๗.๑๕น. ที่ร้านอาหารริมแม่น้ำน่าน ก่อนขึ้นเครื่องบิน


blog comments powered by Disqus