เรื่องเล่าสุขภาพ

จันทร์ที่ ๒๔ กย.๒๕๕๕
กับเพื่อนๆนักจัดรายการ ส่วนผลิตรายการ
           ๒๔  กันยายน ๒๕๕๕


คุณมยุรี สุขใย     คุณฉัตรฤดี  กาฬจนโอฬารศิริ  คุณสุภา เลียวกายะสุวรรณ
 
 คุณนันทิยา จุลโรบล        คุณแทนพงศ์  เลาหวิโรจน์

                กับเพื่อนๆนักจัดรายการ ส่วนผลิตรายการ


  คนหน้า ผอ.พัชรินทร์  เชยกลิ่นเทศ ออกจากราชการก่อนกำหนด คนหลังลอกแบบออกตาม ฮ่าๆๆ 
คุณภูษิต  ธวัชวิเชียร

กลอนต่อไปนี้ คุณภูษิต  ธวัชวิเชียร ประพันธ์
   หากเราต้องจากกัน เก็บแชร์
ที่เล่นไว้นั้น เปียให้ได้ จะไปในทันใด ฮ่าๆๆ


blog comments powered by Disqus