เรื่องเล่าสุขภาพ

ทั่วทิศถิ่นไทย วันอำลา-อาลัย

ฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทย อำลา-อาลัยแฟนรายการ ศุกร์ที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๕๕  ย้อนหลังได้ แล้ว คลิกไปที่ 
“ทั่วทิศถิ่นไทยย้อนหลัง” 




               แฟนรายการส่งมา


                                      กลอนเสภา   ลาทั่วทิศ ถิ่นไทยฯ
 
      สวัสดี  มีความสุข  คำยอดฮิต                 เริ่มทั่วทิศ  ถิ่นไทย  นี่ไงเอ่ย
จำรัส  เซ็นนิลจัด  ไม่ละเลย                         มิเมินเฉย เก้าขวบปี  ศรีสุขกัน
     วิทยุแห่ง  ประเทศไทย ให้ความรู้            คู่ความสุข  ประกาศดัง สนั่นลั่น 
เหล่าประชา    ผาสุก  ถ้วนหน้ากัน               จำรัสสรร   สิ่งดีดี   ให้ผู้ฟัง  
    ทั้งข่าวสาร  สุขภาพ  สมุนไพร                 เล่าเรื่องให้   สนุกสนาน   เหมือนมนต์ขลัง
ได้ความรู้  มากมาย ประดุจดัง                      เป็นพลัง    ขุมทรัพย์นับ   ปฐพี      
   ถึงเวลา  วารี   ที่แปรเปลี่ยน                     จำจวนเจียน  จากเจ้า   เศร้าหมองศรี 
ไม่เหมือนแม้น  ที่ผ่านมา  สุขฤดี                  จรลี  แต่กาย  ใจผูกพัน   
    ถึงจากแล้ว  จากไกล ไม่ไปลับ                 ยังสดับ  รับฟังเสียง  ทุกชนชั้น
เว็ปไซด์  Jamrat.net  ชื่นชมกัน            สารพัน  สุขภาพ   ทุกเรื่องราว                             
    เห็นทั้งภาพ   ทั้งเสียง  ที่สัมภาษณ์           ไม่ให้ขาด  สิ่งประสงค์  เลยนะเจ้า 
หรือยอดหญ้า  ยาชั้นยอด  สุดแพรวพราว   หน้ายี่สิบเก้า  สยามธุรกิจ  เชิญติดตาม 
    ฤาโทรศัพท์ เบอร์ศูนย์แปด  สองเจ็ดเก้า  หกเก้าห้า สองเจ็ด  ไม่เกรงขาม
ปัญหาหาย  ปลิดทิ้ง  น่ะนงราม                    ให้ทุกยาม  มีสุข  ทุกชีวี
  ถ้าปรึกษา  สมุนไพร ให้เติมเต็ม                เปิดเล่มเดียว  คุ้มโรคภัย  เร่งเร็วรี่
หากไม่มี  ไปซีเอ็ด   สุดเปรมปรีดิ์               หนังสือดี   คุ้มโรคภัย  แทนใจกัน
   อนิจจา  จำใจพราก  จากไกลแล้ว              เคยเจื้อยแจ้ว  ส่งเสียง  สำเนียงลั่น
หัวเราะร่วน  มาบัดนี้  เงียบเสียงพลัน          ลาทุกท่าน  ทวยเทพไท้  ให้สุขเอย.  
 
                                       *******************   
                                

blog comments powered by Disqus