เรื่องเล่าสุขภาพ

พบชาวบ้าน
พบชาวบ้านแนะนำอาชีพและการเกษตรร่วมกับ อ.พัฒน์ สันทัด  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

   ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕  ที่ จ.บึงกาฬ ( เฉพาะกลุ่มโรงเรียนชาวนาไทยภูเขียว )
   ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕  ที่ จ.อุตรดิตถ์ ( บ้านคุณศรีอยู่) ศูนย์โรงเรียนชาวนาไทย อุตรดิตถ์

     

blog comments powered by Disqus