เรื่องเล่าสุขภาพ

การเดินทาง
 การเดินทางของผม จากอำเภอแม่สอด เข้าตาก มาลำปาง และต่อไปแพร่เข้าอุตรดิตถื ขณะนี้( ๗ ตค.๕๕อยู่ภูเรือ
  อากาศที่ภูเรือ( ๒๐ องศา เมื่อเวลา ๑๗.๐๐น.) ผมจะอยู่ที่นี่ สัก ๒ คืน จากนั้นจะเดินทางต่อจุดหมายปลายทางอุบลฯ
 เรื่อง..อาการป่วยเป็นหวัดนิดหน่อย ขณะนี้หายแล้ว ที่ไม่ได้ส่งข่าวให้แฟนเน็ตทราบเพราะ บางพื้นที่ฝนตกทุลักทุเล
 เน็ตก็ไม่ค่อยเสถียร ไม่เอื้อต่อการส่งข้อมูล ส่วนใหญ่ก็ตั้งวงพูดคุยกับชาวบ้านเรื่องสมุนไพร และ ยาโด๊ป ฮ่าๆๆๆ

blog comments powered by Disqus