เรื่องเล่าสุขภาพ

อบรมฟรี
อบรมฟรี
   เสาร์ที่ ๑๗ พย.๒๕๕๕
 อ.อำไพ นาคสุวรรณ  ผอ.โรงเรียนชาวนาไทย นครราชสีมา
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรม เรื่อง..การพึ่งพาตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๐๐น.-๑๕.๐๐น.
ณ ศาลาการเปรียญวัดโบสถ์  ภายในกรมทหารราบที่  ๒๓  ค่ายสุระธรรมพิทักษ์
ถนนราชสีมา  -  ปักธงชัย ต.โพธิ์กลาง   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา
ช่วงเช้า.....พิธีมอบวุฒิบัตรเกษตรกรโรงเรียนชาวนาไทย ๕๐ ราย
ฟัง.....  อ.พัฒน์  สันทัด  ผู้อำนวยการโรงเรียนชาวนาไทย
          บรรยายและสาธิต  การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย และฮอร์โมนไข่
          คณะศิษย์หมอเขียว...บรรยายและสาธิต การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
                   คุณจำรัส  เซ็นนิล  แนะนำสมุนไพรที่ควรปลูกในชุมชน
                                      “พึ่งพาตนเองก่อนถึงมือหมอ”
       ชม..และฟังการล้างพิษตับจากผู้เชี่ยวชาญ....  สีมาอโศก
              การสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็น..จากใบย่านาง ฯลฯ  สาธิตการสปามือและเท้า การขับพิษด้วยกัวซา (ขับพิษทางผิวหนัง)
 
พร้อมแจก..บัวหิมะ (คีเฟอร์) แจกต้นอ่อมแซบหรือเบญจรงค์ ๕ สี หรือบุษบาริมทาง (บำรุงเลือด บำรุงสายตา บำรุงกำลัง) และเมล็ดพันธ์ผักโขม ๓ สีเพื่อสุขภาพ
        มีนิทรรศการโอท็อปชุมชน ใครสนใจนำผลิตภัณฑ์ไปร่วมเผยแพร่กระจายรายได้และร่วมอบรม/กิจกรรม
                                          ติดต่อลงทะเบียนฟรี ที่

 อ.อำไพ  นาคสุวรรณ  ผอ.โรงเรียนชาวนาไทย นครราชสีมา    ๐๘-๑๑๘๖-๕๓๕๒
           ( อาหารกลางวันร่วมด้วยช่วยกันนำมาสมทบ ตั้งวงกินกันแบบพี่ๆน้องๆ)
สนับสนุนโดย  โรงเรียนชาวนาไทย  ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทย ชมรมพิทักษ์ภูมิปัญญาไทย  
               
 
  อ.พัฒน์  สันทัด  ผอ.โรงเรียนชาวนาไทย  ๐๘-๖๐๙๔-๙๖๒๗
  

blog comments powered by Disqus