เรื่องเล่าสุขภาพ

บุกยักษ์ "ไวอาก้าเมืองไทย"
บุกยักษ์ "ไวอาก้าเมืองไทย"

  


 เมื่อบุกออกดอก..ใบจะร่วงหมด...( หมอคำปัน  กิ้งเงิน ถ่ายกับต้นบุก )

blog comments powered by Disqus