เรื่องเล่าสุขภาพ

คำคม-เตือนใจ      ความทุกข์...ที่เกินทน
    จะหลอมคน...ให้ทนทาน


                                                                                จากใจ...จำรัส  เซ็นนิล
       

blog comments powered by Disqus