เรื่องเล่าสุขภาพ

โรงเรียนชาวนาไทยปั่าสักน้อย อบรมการเกษตรฟรี
                        โรงเรียนชาวนาไทยป่าสักเปิดอบรมการเกษตรฟรี
         โรงเรียนชาวนาไทย บ้านป่าสักน้อย ต. ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย   นำโดย คุณสุกัญญา  เจริญพร ผอ.โรงเรียนชาวนาไทยป่าสักน้อย เปิดอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรครั้งที่ ๑๔ แก่เกษตรกร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรูปแบบโรงเรียนชาวนาไทยฟรี ใน
วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น. ณ.โรงเรียนป่าสักน้อย ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
       ผู้สนใจสมัครลงทะเบียนได้ที่ ผอ.สุกัญญา  เจริญพร ๐๘-๑๕๙๕-๖๙๗๓ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการเจาะเลือดหาสารพิษในร่างกายจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน
  • ฟังการบรรยายพร้อมสาธิต การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย การทำฮอร์โมนไข่สำหรับพืชและสัตว์ การทำนาปลอดสารเคมีเพิ่มผลผลิต สูตรการฆ่าหญ้าในนาข้าวแบบง่ายๆ
  • ติวเข้มการทำฮอร์โมนไข่น้ำผึ้งเพื่อสุขภาพ พร้อมตอบปัญหาทางการเกษตร โดย อาจารย์พัฒน์ สันทัด วิทยากรแกนนำด้านข้าว ผอ.โรงเรียนชาวนาไทย 
  • ฟังอาจารย์จำรัส  เซ็นนิล บรรยายพร้อมฉายภาพ “การนำสมุนไพรใกล้ตัวมาดูแลสุขภาพและส่งเสริมให้ปลูกในชุมชนเพื่อพึ่งพาตัวเอง”   สาธิต....เคล็ดวิชาสับเส้น..รักษาเส้นเอ็นที่กำลังเลือนหายไป   เปิดเผยที่นี่ครั้งแรก
  • มีผลิตภัณฑ์ชุมชนมาร่วมจำหน่ายเพื่อกระจายรายได้ช่วยเหลือชึ่งกันและกันจากลูกศิษย์โรงเรียนชาวนา ใครสนใจนำผลิตภัณฑ์มาร่วม ติดต่อ ผอ.สุกัญญา เพื่อเตรียมสถานที่ให้ฟรี
  • แจกบัวหิมะ( คีฟอร์ )
  • อาหารกลางวันร่วมด้วยช่วยกัน ทุกคนนำมาสมทบล้อมวงกินกันฉันท์พี่น้อง                                                                     
      ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมฟรี.ในวันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กับโรงเรียนชาวนาไทยป่าสักน้อย ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย
 ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าที่
ผอ.สุกัญญา  เจริญพร ๐๘-๑๕๙๕- ๖๙๗๓


  


ซ้ายคุณศรีอยู่  เลาสัตย์  ดร.สรวิชญ์ คุณลำเนา  วรสร้อย
ขวาสุด(พ่อยกนายจำรัส) นายช่างไพโรจน์  ปราบอริพ่าย ..เลี้ยงดูปูเสื่อทุกครั้งที่ไปอุตรดิตถ์

blog comments powered by Disqus