เรื่องเล่าสุขภาพ

เทวดาของคนยาก

พระครูศีลวราภรณ์ เทวดาของคนยาก
ช่วยเด็กกำพร้า ไร้ที่พึ่ง พ่อแม่ติดคุก...สู่อนาคตใหม่
จำรัส  เซ็นนิล รวบรวม/เรียบเรียง
             ผมเคยสัมภาษณ์พระครูศีลวราภรณ์ (เฉลิม  ฐิติสีโล ) เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนเมือง ต.โนนเมือง  อ.ขามสะแกแสงจ.นครราชสีมา ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จึงได้ทราบถึงภารกิจของท่านในการช่วยเหลือสังคม
โดยเฉพาะท่านอุปการะเลี้ยงดูเด็กพร้า ไร้ที่พึ่ง ส่งเสียให้เรียนจนจบ  มีงานมีการทำ
                   จนกระทั่งเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ผมได้เดินทางไปนมัสการท่านที่วัดโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยความอยากรู้อยากเห็น ภาพที่ผมเห็นเมื่อไปถึง เห็นท่านคลุกคลีอยู่กับเด็กๆกำพร้า พ่อแม่ยากจน ไร้ที่พึ่ง กำลังให้เด็กๆรดน้ำขอพรจากพระผู้ใหญ่ในวัด ทราบภายหลังว่าเป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งให้เด็กซึมซับถึงการมีความสำนึกในบุญคุณและคุณุปการณ์ของผู้มีพระคุณ


                 วันนั้นได้นั่งพูดคุยกับท่านแบบเปิดใจ ที่ใกล้วัดท่านเปิดสอนโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร เด็กที่รับเข้ามาเรียนและอุปการะจะรับเฉพาะเด็กที่มีปัญหา  ๕  ประเภท คือต้องเป็น เด็กกำพร้า เด็กที่พ่อแม่หย่าร้างหรือแยกทางกัน เด็กยากจน  เด็กเกเรหลงผิดดื้อและเด็กพ่อแม่ติดคุก โดยเอามาเลี้ยงดูอยู่ประจำ ให้มีโอกาสเรียนหนังสืออบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีคุณภาพพึ่งพาตัวเองได้ ทางวัดจะส่งเสริมเรียนจนจบปริญญาทุกคน
                  ผู้ที่จบออกมาแล้วก็มีการมีงานทำ เป็นที่ถูกใจของหน่วยงาน บริษัทห้างร้านต่างๆว่าเด็กทุกคนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ขยันและรับผิดชอบสูง เด็กเหล่านี้เมื่อมีเวลาก็จะกลับไปช่วยสอนรุ่นน้อง จุนเจือรุ่นน้อง บางคนเรียนทางธรรมก็ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดหลายแห่งก็มี


              โรงเรียนพุทธเกษตรวัดโนนเมือง มีการเรียนการสอนทั้งวิชาการ คุณธรรมฝึกสมาธิ และรวมถึงอาชีพ การพึ่งพาตนเองทำการเกษตร ทำปุ๋ย ทำน้ำยาล้างจาน สบู่ การทำอิฐ  เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา ปลูกผัก  ปลูกเห็ด สมุนไพรการทำไร่นาสวนผสม รวมไปถึงการเก็บออม
              พระครูศีลวราภรณ์ ท่านล่าให้ฟังว่า ท่านเกิดที่บ้านโนนพุทรา ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา สมัยเด็กๆอยากเรียนหนังสือแต่ไม่ได้เรียนเนื่องจากฐานะยากจน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้อยากช่วยเหลือเด็กๆได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือให้มากๆ
              ด้วยความมุมานะปัจจุบันท่านเรียนจบปริญญาตรี นักธรรมชั้นเอก , อภิธรรม ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลโนนเมืองและยังได้รับรางวัลพระนักพัฒนาดีเด่นจากมูลนิธิสรรพวรรณิช โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ รับรางวัลเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รับปริญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์โปรแกรมชุมชนจากสถาบันราชภัฏจังหวัดนครราชสีมา
              หากท่านใดมีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคเพื่ออุปการะเด็กและอุปถัมภ์โรงเรียน บริจาคที่ ธ.กรุงเทพ  สาขาโนนไทย บัญชีพุทธเกษตร ๔๘๓-๐-๑๑๕๔๐-๐  หรือจะติดต่อ พระครูศีลวราภรณ์ ๙๐ หมู่ ๑  ต.โนนเมือง  อ.ขามสะแสง  จ.นครราชสีมา ๓๐๒๙๐  โทร.๐๔๔-๒๔๙-๑๒๙  , ๐๘-๑๘๗๘-๒๖๕๑ โทรสาร ๐๔๔-๓๘๔-๓๕๙
             วันนั้นพระครูศีลวราภรณ์  พาผมไปชมห้องสมุนไพร ซึ่งมีสมุนไพรหลากหลาย ทั้งใช้ในครัวเรือนมีน้ำยาล้างจาน สบู่ และสมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะวุ้นน้ำหมักชีวภาพดองน้ำผึ้ง บำรุงร่างกายดื่มแล้วทำให้มีชีวิตชีวาไม่แพ้กำลังช้างสาร
      “เอ้าคุณจำรัส ลองดู” ท่านยื่นขวดขนาดขวดแบรนด์ยื่นให้พร้อมขยั้นขยอให้ดื่ม ผมรีบเปิดดื่มด้วยความอยากรู้
     “โอ้โห้...ท่านอาจารย์รสชาติสุดยอดเลย”  นับเป็นครั้งแรกที่ผมได้กินวุ้นจากการหมักน้ำผลไม้ชีวภาพซึ่งผมรู้ว่ากว่าจะหมักน้ำผลไม้ชีวภาพให้เป็นวุ้นได้ต้องใช้เวลาหลายปี

           ลืมบอกท่านผู้อ่านว่าที่ผมกล้าดื่มเพราะโรงเรียนพุทธเกษตรวัดโนนเมือง อยู่ในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิภูมิปัญญาสากล/ชมรมบ้านสุขภาพ ที่ตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  ซึ่งมี ดร.รสสุคนธ์   พุ่มพันธ์วงศ์  เป็นผู้บริหาร
          ก่อนกลับพระครูศีลวราภรณ์ ท่านได้มอบหนังสือให้ผม ๒ เล่ม เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางของ ดร.รสสุคนธ์
ซึ่งก็มีประสบการณ์ของผู้ป่วยที่ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วสุขภาพดีขึ้นจนน่าประหลาดใจ
         สารอาหารบำบัดเฉพาะอาการ
  • สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันสูงและต่ำ ไขมัน เบาหวาน  เกาต์ ไตวาย ท่านแนะนำให้กิน.....ผักปั่น
  • ไตอักเสบ  นอนไม่หลับ  เอส. แอล. อี.  ไข้หวัด   สมองฝ่อ ให้กิน..น้ำ + น้ำโหระพา +น้ำข้าว+น้ำลูกเดือย+เม็ดบัว
  • กล้ามเนื้ออักเสบ  อัมพาต  ปวดท้องเมนต์ ให้กิน....เอนไซม์ผลไม้รวม
  • ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ตับอักเสบ เจ็บหน้าอก กระเพาะอาหารอักเสบ  ปวดเข่า  ไมเกรน  ปวดเอว  ชา  ให้กิน       …     น้ำ + น้ำโหระพา + น้ำผักปั่น              
  • ยาแก้ปวด  ให้กิน .....น้ำ  + น้ำโหระพา + น้ำข้าว  +  น้ำผกปั่น
  • ยาแก้อักเสบ ให้กิน....น้ำผึ้ง  ๑  ช้อน +กระเทียม  ๕  กลีบ +พริกไทย ๕  เม็ด ตำหรือปั่น จิบๆ ๕  นาที
  • บำรุงสมอง ให้กิน.....สมอ  มะเฟือง  มะยม  ตะขบ  ลูกยอ  มะขาม  มะขามป้อม
  • ทดแทนการใช้มอร์ฟีน ให้กิน....กาแฟสุขภาพ ( ปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ เช่น กระท้อน  ลิ้นจี่  มะม่วง )
  • ฟื้นฟูกระดูก  กล้ามเนื้อ  เส้นเอ็น  ประสาท ให้กิน.....น้ำข้าวกล้อง  +  น้ำลูกเดือย + เม็ดบัว
  • แก้พิษ  ให้กิน...มะกรูด  ๑  ลูก + ลูกมะนาว  ๑  ลูก +  น้ำผึ้ง ๑-๒ ช้อนโต๊ะ  +  น้ำเอนไซม์  ๑-๒  ช้อนโต๊ะ
ปวดข้อ-ปวดเข่า-ขาลีบเดินไม่ได้
           ในหนังสือยังมีประสบการณ์ผู้ป่วยปวดข้อเรื้อรังและโรคกระเพาะอาหารเป็นแผล ที่หันมารักษาด้วยการดื่มน้ำปั่นผักและนมธัญพืช ตามแนวแพทย์ทางเลือกของ ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธ์วงศ์ด้วย
           คุณศิราณี  เอกัคคตาจิต อยู่ที่บ้านธรรมรัตน์ ซอยธานี ๑๑  ถนนธานี  ต.ในเมือง  จ.บุริรัมย์ ภรรยา ของคุณหมอศิริพงษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุริรัมย์ เล่าว่า ลูกชายชื่อศักดา  เอกัคคตาจิต สอบเข้าโควตาแพทย์ศิริราชได้ แต่มีปัญหาได้สุขภาพ ยืนขาข้างเดียว เนื่องจากเจ็บที่ข้อเท้าและเข่ามาก  ไปนอนโรงพยาบาลหมอให้ยาแก้ปวดแล้วดูอาการ ปรากฏว่าอาการกำเริบเจ็บขยายมาที่หัวไหล่ทั้ง ๒ ข้าง หมอวินิจฉัยว่าเข้าข่ายปวดข้อจูวีหน่ายรูมาตอย ค่อนข้างร้ายแรง ถ้าเป็นนานหลายปีก็จะพิการได้ วิธีรักษาป้องกันอาการเจ็บปวดก็มีแต่กินยาแก้ปวด แล้วลูกก็มีอาการเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกด้วย จุกปวดกระเพาะอาหารขนาดหนักเพราะกินยาแก้ปวด กินยาเคลือบกระเพาะอาหารเต็มที่ก็ยังปวดอยู่ หมอรักษาก็บอกให้คุณแม่ทำใจ
         ต่อมาก็ได้เจาะเลือด ค่า อี.เอส.อาร์อยู่ระหว่าง ๕๐-๙๐  มม./ชม. ซึ่งค่าปกติจะไม่เกิน ๒๐  มม./ชม. กินยาจนหูอื้อก็ไม่ดีขึ้น จึงไปอยู่กับหลวงพ่อที่วัดเขาน้อย เพื่อทำจิตใจให้สงบ ปรากฏว่าช่วงนี้ขาเริ่มลีบเพราะเจ็บข้อเท้าเดินไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่
        อยู่มาวันหนึ่ง ดร.พรพรรณ และคุณแฉซึ่งเป็นญาติกับอาจารย์นิศา เชนะกุลได้มากราบหลวงพ่อที่วัดเขาน้อย พบเห็นลูกชายที่ป่วยอยู่จึงแนะนำให้กินน้ำนมธัญพืชและน้ำผักปั่น โดยกินน้ำนมธัญพืชก่อนอาหาร วันละ ๑  แก้ว และน้ำผักปั่นวันละ ๔-๕  แก้ว กินได้ ๒๐  วัน ก็ได้ไปเจาะเลือดดูปรากฏว่า ค่า อี.เอส.อาร์ลดลงเหลือ ๓๖ มม./ชม. ลูกชายก็ร้องออกมาว่าเขาคงรอดตายและหายได้ จึงมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น จึงกินน้ำนมธัญพืชและน้ำผักปั่นเพิ่มเป็น ๖-๗  แก้วทุกวัน  นอกจากนั้นยังแช่น้ำร้อนสลับน้ำเย็นอย่างละ  ๓  นาที เป็นการทำวารีบำบัดควบคู่ไปด้วย และนอนหัวค่ำ  ๓  ทุ่ม ทำจิตใจให้เบิกบาน นั่งสมาธิ  ทำได้  ๑  เดือน ไปเจาะเลือดผลปรากฏว่าค่า อี.เอส.อาร์ ลดลงเหลือ  ๑๒  มม./ชม.เท่าคนปกติ
         สุดท้ายได้ไปเจาะเลือดตรวจอีกครั้งก่อนไปเรียนต่อวัดค่าอี.เอส.อาร์ได้ ๑  มม./ชม. เม็ดเลือดแดงจาก  ๓๓ % เป็น ๔๘ % เม็ดเลือดขาวจาก ๑๓,๕๐๐ ก็เหลือ ๖,๕๐๐ พอไปเรียนที่ศิริราชได้ ๕-๖ เดือนก็บริจาคเลือดได้ ญาติพี่น้องพ่อแม่แม้นเพื่อนหมอด้วยกันก็รู้สึกเหมือนมีปาฏิหาริย์ ใครจะคาดคิดว่าจะหายจากโรคด้วยอาหารเหล่านี้
        ถ้าใครสนใจอยากสอบถามข้อเท็จจริงหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมติดต่อคุณศิราณี คุณแม่ของคุณศักดา  เอกัคคตาจิต ได้เธอยินดีให้ข้อแนะนำเป็นวิทยาทาน เพราะเธอเคยทุกข์ตรมเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกเห็นใจผู้ป่วยรายอื่นๆที่ประสบเคราะห์กรรม
เหมือนเธอ ติดต่อได้ที่ ๐๔๔-๖๑๕-๐๔๐  ,  ๐๒-๓๙๔-๔๒๖๗
 
 น้ำนมธัญพืช
     มีธัญพืช  ๓  ชนิด คือ เม็ดบัว  ลูกเดือย  ข้าวกล้อง  อย่างละ   ๑ ส่วน
 วิธีทำ  แช่เม็ดบัวและลูกเดือยในน้ำร้อน ประมาณ  ๒  ชั่วโมง แล้วนำไปต้มจนสุกประมาณครึ่งชั่วโมง หุงข้าวกล้องจนสุกแล้วเอามาอย่างละ  ๑  ขีด หรือ  ๑๐๐  กรัม ปั่นจนเข้ากันแล้วใส่น้ำสะอาดต้มสุกพออุ่นพร้อมกัน จะได้นมธัญพืชที่มีคุณค่าทางอาหาร  ดื่มได้เลย แต่มันจะจืด ถ้าใส่นมไวตามิลคนให้เข้ากันจะได้นมธัญพืชที่หวานตามจำนวนที่ใส่ตามต้องการ
 
น้ำผักปั่น
   ผักที่นำมาปั่นประกอบด้วย ผักกาดหอม บำรุงกล้ามเนื้อกระดูก  เส้นเอ็น และทำให้ปอดแข็งแรง    คึ่นช่าย  ช่วยลดการหมุนเวียนของโลหิตและหลอดเลือดให้แข็งแรง มะเขือเทศ  บำรุงเม็ดเลือดให้แข็งแรง  หอมใหญ่ ทำให้หัวใจแข็งแรง  น้ำผึ้ง ให้พลังงานรวม หรือน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำอ้อยสด  มะนาว  ช่วยฟื้นฟูภูมิคุ้มกัน   แอปเปิ้ล หรือกล้วยน้ำว้า  ชมพู่  สับประรด  แตงโม  ลูกท้อ  แคนตาลูป และน้ำเปล่า
 วิธีล้างผัก- ผลไม้ เอาน้ำส้มสายชู  ๑  ช้อนโต๊ะต่อน้ำ  ๑  ลิตร แช่ผักผลไม้  นาน  ๔๕  นาที หลังจากนั้นล้างให้สะอาด
 อัตราส่วนพืช-ผักที่นำมาปั่น
       ผักกาดหอม  ๒  ใบ  คื่นฉ่าย  ๒  ก้าน   มะเขือเทศ  ๑  ลูก  หอมใหญ่  ๑/๔  ลูก  น้ำผึ้ง  ๒-๓  ช้อนโต๊ะ  มะนาว  ๑  ลูก
แอปเปิ้ล ๑ ลูก หรือกล้วยน้ำว้า  ชมพู่  สับประรด แตงโม ลูกท้อ  แคนตาลูป พอประมาณ คำนวณเท่าแอปเปิ้ล  ๑  ลูก
และน้ำเปล่า  ๒-๔  แก้ว
       นำส่วนผสมทั้งหมดเข้าเครื่องปั่น ปั่นเสร็จให้กินได้เลย วันละ  ๔-๕  แก้วยิ่งดี
---------------------------------------------------------------------------

blog comments powered by Disqus