เรื่องเล่าสุขภาพ

ธรรมชาติสดสวย
ธรรมมชาติสดสวย
ธรรมะ......อยู่นอกเหตุ เหนือผล
               แต่ละคน..จะมีเหตุผลของตัวเอง...จะมองมุมของตัวเองถูกเสมอ
               แต่ถ้าท่าน..มีธรรมะ....อยู่นอกเหตุ...เหนือผล....
               โอกาสทะเลาะกัน...ไม่มี.....เพราะปล่อยวาง
              
 ท่านพุทธทาสภิกขุ...ท่านบอกว่า...มันเป็นเช่นนั้นเอง
blog comments powered by Disqus