เรื่องเล่าสุขภาพ

จุลินทรีย์หน่อกล้วย
จุลินทรีหน่อกล้วย
     จำรัส เซ็นนิล รวบรวม/เรียบเรียง
             ต้นตำรับจากอาจารย์สุวัฒน์  ทรัพยะประภา อ.พัฒน์  สันทัด นำไปขยายผลสู่พี่น้องเกษตรกร
ทั่วประเทศ ให้พึ่งพาตัวเอง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ปลอดสารพิษ ได้ผลจริง สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ อ.พัฒน์  สันทัด ๐๘-๖๐๙๔-๙๖๒๗
           ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ อย่าลืมจดจำนำไปปฎิบัติดู พิสูจน์ได้..ดีจริงๆครับ ผมลองแล้ว...เชื่อถือได้ เกษตรกร..ลูกศิษย์โรงเรียนชาวนาไทย สามารถลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ ปลอดสารพิษ...ชีวิตมีสุข..สุขภาพดี ฮ่าๆๆ

blog comments powered by Disqus