เรื่องเล่าสุขภาพ

ต้นบุก
ต้นบุก..ไวอาก้าไทย
          ....ภาพนี้ถ่ายที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ ๔ มค.๒๕๕๖

blog comments powered by Disqus