เรื่องเล่าสุขภาพ

คำคม"ศิลปินแห่งชาติ"
คำคม..ศิลปินแห่งชาติ"

    "ศิลปิน...สร้างเรื่องโกหก...เพื่อเปิดเผยความจริง
      นักการเมือง...สร้างเรื่องโกหก....เพื่อปกปิดความผิด"
                                                                ..เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์
                                        

blog comments powered by Disqus