เรื่องเล่าสุขภาพ

ฮอร์โมนไข่ราดสาร"หนึ่งเดดียวในโลก"
ฮอร์โมนไข่ราดสาร
        แทนแพ็คโคพาโดโซนในสวนมะม่วง
                       
หนึ่งเดียวในโลก
            
                          จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
          คืนหนึ่งกลางเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ที่บ้านพักในสวนมะม่วงของคุณสมส่วน ภู่เงิน อยู่ที่บ้านสุพรรณพนมทอง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผมและอาจารย์พัฒน์  สันทัด วิทยากรด้านการเกษตร ได้มาพักที่นี่เพื่อ
เช้าวันรุ่งขึ้นจะได้ไปบรรยายเรื่อง..เกษตรปลอดสารพิษและการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองได้ที่วัดราษฎร์สามัคคี บ้านคลองไร่ ต.บ้านน้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
        วันนั้นมีลูกศิษย์มาเยี่ยมและได้นั่งพูดคุยกันหลายคนบ้างก็นำข้าวหลามและมะม่วงมาฝาก มีคุณสมส่วน ภู่เงิน คุณเสน่ห์  ทองคำ คุณทวี จันทร์พุฒ และครอบครัวของคุณสมนึก  โพธิ์ทอง คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรและสมุนไพรจนถึงเวลาประมาณสองทุ่มเศษๆจึงแยกย้ายกันกลับ


   ซ้ายคุณเสน่ห์  ทองคำ ถัดมา คุณทวี  จันพุฒ คุณสมส่วน  ภู่เงิน อาจารย์พัฒน์  สันทัด


 เสื้้อแดงคุณสมนึก โพธิ์ทอง เสื้อสีเหลืองคุณกุศล  ไชยกิจ ช่างปั้นรูปเหมือน ปฎิมากรรม สามีคุณสมนึก

       หลังจากนั้นผมและอาจารย์พัฒน์ สันทัดก็จัดแจงอาบน้ำ เตรียมสถานที่หลับนอน โดยยึดพื้นที่ในบ้านพักคนละมุม ก่อนนอนผมก็นั่งปั่นต้นฉบับหนังสือเล่มเดียวคุ้มโรคภัย ๔ ส่วนอาจารย์พัฒน์ ก็นั่งอีกมุมเห็นเขียนหนังสือไม่หยุดไม่ถึงชั่วโมงก็ยื่นเอกสารให้ผมประมาณ ๔ แผ่น
   “ เอ้า..คุณจำรัส ลองอ่านดู ลูกศิษย์ผมคนนี้เก่งมาก ใช้ฮอร์โมนไข่สำหรับพืชราดสารแทนสารเคมีในมะม่วงที่เราพัก ได้ผลดีมาก ลูกใหญ่ดก รสชาติดี ที่ลูกศิษย์เขาเอามาฝากเราวันนี้แหละ” อาจารย์พัฒน์เล่าให้ฟังพร้อมยื่นเอกสารให้ผม ก่อนที่จะนั่งสมาธิแผ่เมตตาก่อนนอน
           ผมเอามานั่งอ่านจนจบ ทำให้รู้ซึ้งถึงสรรพคุณของฮอร์โมนไข่ว่ามหัศจรรย์จริงๆผมเลยนำมาปั่นต้นฉบับจารึกไว้ในหนังสือเล่มเดียวคุ้มโรคภัย ๔ ให้ลูกหลานได้จดจำนำไปปฎิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยไม่ขอตัดทอนแต่อย่างใด เพราะผมสังเกตเห็นอาจารย์พัฒน์  สันทัดจับปากกาเขียนตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด เป็นการถ่ายทอดออกจากใจจากความรู้สึก เป็นความประทับใจลูกศิษย์ที่เมื่อเรียนแล้วสามารถนำไปต่อยอดทำได้จริง ไม่เสียแรงที่เดินทางมาไกล สอนโดยไม่คิดค่าตัว อาจารย์พัฒน์เขียนไว้ว่า
         ชาวสวนมะม่วงในไทย มักจะใช้สารแพคโคพาโดโซน ราดโคนมะม่วง เพื่อบังคับมะม่วงในการทำผลผลิตนอกฤดู แต่สารตัวนี้ราคาแพงและแพงขึ้นทุกปี และน่าเจ็บใจที่สุด บางครั้งเกษตรกรโดนหลอก ได้สารปลอมก็ล้มเหลวในการบังคับให้มะม่วงออกนอกฤดู ทำให้แฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทย นักเรียนโรงเรียนชาวนาของอาจารย์พัฒน์  สันทัดคือคุณสมส่วน  ภู่เงิน คิดที่จะใช้ฮอร์โมนไข่ในการราดสาร
        คุณสมส่วน ภู่เงิน อยู่ที่หมู่ ๑๗ บ้านสุพรรณพนมทอง ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ปลุกมะม่วงพันธ์ต่างๆเช่น น้ำดอกไม้ ฟ้าลั่น โชคอนันต์ ฯลฯ รวม ๑๗  ไร่ ได้ฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยที่คุณจำรัส  เซ็นนิล จัดกับอาจารย์พัฒน์  สันทัด มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ต่อมาได้สมัครเรียนโรงเรียนชาวนาไทยบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และโรงเรียนชาวนาไทยบ้านหนองกาดำ หมู่ ๕ ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก กับอาจารย์พัฒน์  สันทัด ในปี ๒๕๕๓
        ก่อนเรียนรู้โรงเรียนชาวนาคุณสมส่วน ภู่เงิน ลงทุนเสียเงินค่าสารเคมีและสารราด ปีละประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทในขณะที่ขายผลผลิตได้ปีละประมาณแสนบาท หลังจากเรียนรู้และฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทย ก็ลดต้นทุนเหลือประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตแบบชีวภาพนี้คุณสมส่วนบอกว่าดีมาก ขายผลผลิตได้เงินประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ (สองแสนห้าหมื่นบาท)
      และในปี ๒๕๕๕ จึงคิดที่จะทดลองราดสารด้วยฮอร์โมนไข่ ซึ่งก็จะเหลือการลงทุนประมาณปีละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้แต่ปุ๋ยหมักเงินล้านที่ทำเอง รวมทั้งจุลินทรีย์หน่อกล้วย ฮอร์โมนไข่ สูตรปรามโรค ฮอร์โมนผลไม้ ฮอร์โมนกล้วยสุก สมุนไพรสูตร ๕ เซียน


        วิธีการราดสารด้วยฮอร์โมนไข่ ( เริ่มเดือนเมษายน-พฤษภาคม)

  • ใส่ปุ๋ยหมัก รอบทรงพุ่ม
  • ราดสารโคนต้น ๗ วัน/ครั้ง รวม ๒ ครั้ง หลังจากนั้น ๒  สัปดาห์/ครั้งด้วย  ใช้น้ำ  ๒๐๐  ลิตร ฮอร์โมนไข่ครึ่งลิตร  สูตรปรามโรคครึ่งลิตร น้ำหมักกล้วยสุกครึ่งลิตร สมุนไพร ๕ เซียนครึ่งลิตร
  • พ่นทางใบเพื่อเร่งการสะสมอาหารทางใบสัปดาห์ละครั้งด้วย น้ำ  ๒๐๐  ลิตร  ฮอร์โมนไข่  ๓๐๐ ซีซี สูตรปรามโรค ๓๐๐ ซีซี น้ำหมักกล้วยสุก  ๓๐๐ ซีซี สมุนไพร ๕ เซียน  ๓๐๐ ซีซี
  • เดือนสิงหาคม จะเริ่มดึงดอกด้วย  น้ำ  ๒๐๐  ลิตร แม็กนีเซียม  ๒  กิโลกรัม  ฮอร์โมนไข่  ๓๐๐  ซีซี
    ประมาณ  ๒  สัปดาห์มะม่วงก็จะเริ่มออกช่อ จากการทดลองในปี ๒๕๕๕ พบว่าประสบความสำเร็จออกดอกดีมาก เหมือนการราดสารด้วยแพคโคพาโดโซน แต่เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงมากเดี๋ยวร้อนจัด ฝนตกหนัก แล้งเกินไป ทำให้มะม่วงเสียหายมากแทบทุกส่วน
    แต่จากการพ่นฮอร์โมนไข่ประจำสัปดาห์ละครั้ง ทำให้ออกช่ออย่างต่อเนื่อง คาดว่าน่าจะประสบความสำเร็จพอสมควร
ด้านสุขภาพ
     ทำฮอร์โมนไข่รับประทานตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ แต่ไม่ต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๓ เริ่มเอาจริง กินต่อเนื่องทุกวัน สุขภาพดีขึ้นมาก ปี ๒๕๕๕ กินไข่ดองฮ่องแต้ (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มเดียวคุ้มโรคภัย เล่ม ๒) กิน ๘ วันแรก รู้สึกเฉยๆ พอกินวันที่ ๙-๒๐ รู้สึกปวดมันจะขับ ปวดแสนสาหัส แทบจะเลิกกิน แต่หลังวันที่ ๒๐ ไปแล้ว ร่างกายสบาย โล่ง ดีที่สุดเลย และตั้งใจกินต่อเนื่องให้ครบ ๑๐๐ ฟอง
     จากนั้นให้คุณแม่กินฮอร์โมนไข่ และน้ำต้มแกนกล้วย ผลปรากฏว่าร่างกายดีขึ้นมาก ต่อมากินฮอร์โมนไข่ควบคู่ไปกับวุ้นน้ำเอ็นไซม์ ประมาณ ๑-๒ ปี โรคคอพอกยุบแทบปกติ
     ส่วนสามีกินฮอร์โมนไข่ และไข่ดองฮ่องเต้ ร่างกายแข็งแรงมาก แม้อายุจะมาก ๗๖ ปีแล้ว ตัดหญ้าในสวนได้สบายไม่เหนื่อย และป้าประสิทธิ์พี่สาวคุณแม่ แต่ก่อนสุขภาพไม่ดีเหนื่อยง่ายหลังกินสูตรปรามโรคแล้วร่างกายแข็งแรง
   ประสบการณ์เหล่านี้ถูกโจษขานปากต่อปาก ทำให้มีเกษตรกรให้ความสนใจสมัครเรียนกับโรงเรียนชาวนามากขึ้นทำให้อาจารย์พัฒน์  สันทัดต้องตระเวนเดินสายไปสอนทุกพื้นที่ด้วยมุ่งหวังสร้างความดีถวายในหลวงเพื่อความกินดีอยู่ดีของพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศ

     หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

  • อาจารย์พัฒน์  สันทัด ตู้ ปณ. ๙๕ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ โทร. ๐๘-๖๐๙๔-๙๖๒๗
  • คุณสมส่วน  ภู่เงิน บ้านสุพรรณพนมทอง ต.พันชาลี  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โทร. ๐๙-๐๖๘๗-๑๙๓๒
    ---------------------------------------------------------------------------------------              

blog comments powered by Disqus