เรื่องเล่าสุขภาพ

อังกาบ
อังกาบ/ไม้ประดับ

  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า


 
อังกาบ มีจำหน่ายที่หน้าศาลากลางปทุมธานีหลังเก่า ริมแม่น่ำเจ้าพระยา ฮ่าๆๆ ภาพด้านล่างเป็นอังกาบหนูพืชสมุนไพร


blog comments powered by Disqus