เรื่องเล่าสุขภาพ

ขอบคุณ
มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นภาษาอังกฤษในเว็บบอร์ดของ jamrat.net
 
 This is my first time for me to give some comment for your websize, My father likes to listen to your radio so much at day time and he asks me to download some information in this web, he said that, there are some important and other useful information for human like us. For me never listen to your radio but I like to read more
information in this web.
 
          I hope you will do more and more good information in this web, because is useful for everybody who can read Thai.
 
แปลคือ
 
นี้เป็นครั้งแรกของฉันที่ให้ความคิดเห็นใน website ของคุณ พ่อของฉันชอบที่จะฟังวิทยุของคุณมากในเวลากลางวันและเขาถามฉันว่าจะดาวน์โหลดข้อมูลบางอย่างในเว็บนี้ได้อย่างไร เขากล่าวว่ามีบางสิ่งที่สำคัญและข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เช่นเรา สำหรับผมไม่เคยฟังรายการวิทยุของคุณ แต่ฉันชอบที่จะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลในเว็บนี้ 
          ฉันหวังว่าคุณจะทำข้อมูลต่อไปและดีขึ้นในเว็บนี้เพราะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่สามารถอ่านภาษาไทยได้


ขอบคุณ
        ใครที่เข้าไปใน website ของผมคงได้เห็นจดหมายแสดงความคิดเห็นฉบับนี้
 ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมาก มันทำให้ผมมีกำลังใจในการเดินหน้าต่อไป ถึงแม้หนทางข้างหน้าที่ผมต้องประสบมันจะลำบากเพียงใด แค่ความรู้สึกดีๆที่ผมได้รับ ก่อนที่ website นี้จะเลือนหายไป
                                                         จากใจ
                                                          จำรัส   เซ็นนิล ๐๘-๑๔๒๑-๐๔๕๒

blog comments powered by Disqus