เรื่องเล่าสุขภาพ

ปัสสาวะเป็นเลือด/นิ่ว
ปัสสาวะเป้นเลือด-นิ่ว
 "บำบัดด้วยหญ้าพันงู"
     หญ้าพันงูทั้งห้า (รากถึงยอด)  ๑  กำมือ ต้มน้ำท่วมยา ต้มให้เดือด  ดื่มเช้า-เย็น ครั้งละแก้ว อาการปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขัดอันเกิดจากนิ่ว หายดีนักแล คำแนะนำจากแม่ชีลอย  บัวเกสร ซ้ายแม่ชีลอย บัวเกสร 


blog comments powered by Disqus