เรื่องเล่าสุขภาพ

โรคเก๊าต์
                      เก๊าต์
                  จำรัส  เซ็นนิล รวบรวม/เรียบเรียง

           คุณสุริยา วะลัยศรี บ้านเการากเสียด ตงเพชรชมพู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร จดหมายมาหาผมแนะนำว่า ใครที่เป็นโรคเก๊าต์ หมอพื้นบ้านท่านให้เอาคอกล้วยที่มันโผล่จากยอดต้นกล้วย และเป็นหวีกล้วยให้เอาแต่คอมัน และเอาหวีกล้วยออกแล้วฝานประมาณครึ่งเซ็นตากแดดให้แห้งและนับเป็นชิ้นเท่าอายุผู้เป็นโรคเก๊าต์ หลังจากนั้นนำไปต้มให้เดือดประมาณ ๒๐  นาที นำมาดื่มต่างน้ำชาหายดีนักแล ฮ่าๆๆ
  

blog comments powered by Disqus