เรื่องเล่าสุขภาพ

วันตรุษจีน
                         ตรุษจีน
           "ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
"
                                      จำรัส  เซ็นนิล รวบรวม/เรียบเรียง
                 มาถึงอีกแล้วเทศกาลตรุษจีน คึกคักไม่แพ้เทศกาลปีใหม่ของชาติไหน เพราะลูกหลานแดนมังกรกระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลก รวมถึงในประเทศไทยเองก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
                 สำหรับวันตรุษจีน ๒๕๕๖ นี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ซึ่งวันตรุษจีนไม่ถือเป็นวันหยุดราชการนะ แต่ตามบริษัทห้างร้านของคนจีนอาจจะอนุญาตให้ลูกจ้างได้หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้าน ถือเป็นวันหยุดพักผ่อนพิเศษสำหรับคนจีน ก็แล้วแต่ว่าบริษัทไหน หรือร้านไหนจะกำหนดให้หยุดได้กี่วัน
                ตามธรรมเนียมของคนจีนแล้ว วันจ่าย หรือ ตื่อเส็ก จะเป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปหาซื้ออาหาร ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ต่าง ๆ มาเตรียมพร้อมไว้ ก่อนที่ร้านค้าต่าง ๆ จะหยุดยาวในช่วงวันตรุษจีน ซึ่งจะตรงกับวันก่อนวันสิ้นปี โดยในปี ๒๕๕๖ นี้ วันจ่าย ก็คือวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ผมไปสังเกตการณ์ไม่ว่าจะเป็นห้างร้าน หรือตลาดสดหนาแน่นทั้งผู้คน ทั้งไก่ ไหว้ ที่ใช้ไก่ มีความหมายถึง ความสง่างาม ยศ และความขยันขันแข็ง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ต้องเป็นไก่เต็มตัว คือ มีทั้งหัว ตัว ขา ครบแสดงถึง ความสมบูรณ์
               บ้างก็ใช้ เป็ด หมายถึง สิ่งบริสุทธิ์ ความสะอาด ความสามารถอันหลากหลาย และแก้วแหวนเงินทอง ขนมนมเนย กระดาษไหว้ที่จัดเตรียมจำหน่ายเต็มไปหมด             วันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนก็คือ "วันสิ้นปี" ซึ่งจะเป็นวันที่มีการไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ ด้วยอาหาร ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ ฯลฯ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยในปี ๒๕๕๖ นี้ วันไหว้ตรุษจีน ก็คือ วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์
             ส่วนวันเที่ยวสำหรับชาวจีนก็คือ "วันปีใหม่" หรือ "วันตรุษจีน" วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ นั่นเอง และเป็น "วันถือ" ด้วย โดยในวันนี้ชาวจีนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงาม พากันออกไปท่องเที่ยว และไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพรัก ชาวจีนจะถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งสิริมงคล และงดทำบาปทั้งปวง เที่ยวลูกเดียว รวมไปถึงคนไทยอีกหลายคนผสมโรงกับเขาด้วย ฮ่าๆๆ
             คนจีนเขาจะสั่งสอนลูกหลานตามความเชื่อที่ยึดถือสืบทอดกันมาว่าวันตรุษจีน จะต้องไม่ทำสิ่งต่อไปนี้   ไม่ทำงานบ้าน ไม่จับไม้กวาด ไม่ทำความสะอาด เช่น การซักล้าง หรือ การกวาดบ้านปัดฝุ่น เพราะเชื่อว่าการปัดกวาด ซักล้างนี้เป็นการขับไล่ความโชคดีออกไป ดังนั้น คนจีนมักจะทำความสะอาดบ้านตั้งแต่ก่อนที่วันขึ้นปีใหม่จะมาถึง
          ไม่สระผม คนจีนถือว่าการสระผมเป็นการชะล้างความโชคดีที่จะมาถึงในช่วงวันขึ้นปีใหม่ จึงจะไม่สระผมในวันเริ่มต้นและวันสุดท้ายของวันขึ้นปีใหม่   ไม่ใช้ของมีคม ไม่ว่าจะเป็นมีด, กรรไกร, ที่ตัดเล็บ เพราะเหมือนกับว่าเป็นการตัดสิ่งที่ดี หรืออนาคตที่ดีที่จะนำมาในวันขึ้นปีใหม่
           หลีกเลี่ยงการโต้เถียง ไม่พูดคำที่มีความหมายในทางลบ เช่น คำที่มีความหมายไม่ดี คำที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยหรือความตาย เพราะถือว่าไม่เป็นสิริมงคล นอกจากนี้ชาวจีนยังหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานศพ และการฆ่าสัตว์ปีกไป   ไม่ซุ่มซ่าม ชาวจีนถือว่าการเดินสะดุด หรือทำสิ่งของตกแตกในช่วงวันขึ้นปีใหม่ หมายถึงการงานสะดุด และนำความโชคไม่ดีเข้ามาในอนาคต
          และสุดท้ายเป็นข้อบังคับ เพิ่งมีขึ้นใหม่เดี่ยวนี้เอง..เพื่อให้รู้ทันโรคภัยไข้เจ็บ เตรียมตัวตายก่อนตาย สำหรับดูแลสุขภาพ ถึงตายก็ตายด้วยรอยยิ้ม..ตายอย่างมีความสุข เพราะทุกคนต้องตาย ต้องอ่าน JAMRAT.NET ฮ่าๆๆ

        
 
  

blog comments powered by Disqus