เรื่องเล่าสุขภาพ

ธรรมชาติบำบัด
  "ลมหายใจเรากับต้นไม้เป็นหนึ่งเดียวกัน"
.........ต้นไม้คายออกซิเจนออกมา..คนเรารับออกซิเจนจากต้นไม้
         ....แล้วเราคายก๊าซคาบอนไดออกไซด์ออกมา...
    ......ต้นไม้ก็รับคาร์บอนไดออกไซด์จากเราเป็นอาหาร..
     .....เป็นอยู่อย่างนี้...ชั่วนาตาปี..
      .....ต้นไม้กับคนจึงยากที่จะแยกจากกันได้.
      ....ฉันกับต้นไม้..ลมหายใจเดียวกัน...
     .....ลมหายใจของฉัน..คือลมหายใจของต้นไม้
                    พระครูภาวนาสันติคุณ
                        โพธิยาลัย...ศานติ-ไมตรี
 ขอเวลา ๔-๕ วันกวาดลานวัดป่าฝึกสมาธิตามรอย.... ตถาคต

 ...วันต่อมาถอดรองเท้าเดิน...กาย-ดิน..เป็นหนึ่งเดียว.....   

blog comments powered by Disqus