เรื่องเล่าสุขภาพ

เหงือกปลาหมอ
มีหลายคนอยากเห็นหน้าค่าตาของเจ้าเหงือกปลาหมอ(สมุนไพร) ผมเลยเอารูปมาฝากก่อน คราวหน้าจะนำสรรพคุณของเจ้าเหงือกปลาหมอมาฝาก ภาพนี้ผมถ่ายจากบ้านริมน้ำรีสอร์ท จังหวัดตราด อยู่หลังห้องพัก ที่ผมพักอยู่เต็มไปหมด
                                     เ   ห  งื   อ  ก  ป  ล     ห  ม  อ

blog comments powered by Disqus