เรื่องเล่าสุขภาพ

อวัยวะของเรา
                   อวัยวะของเรา
                   “มีอายุต่างกัน”
                                                  จำรัส  เซ็นนิล  รวบรวม/เรียบเรียง
              ร่างกายของคนเราอวัยวะแต่ละส่วนล้วนมีการสร้างเซลล์ใหม่เป็นระยะๆเพื่อทดแทนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ แต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันที่อายุจริงเท่าไหร่ อวัยวะชื้นนั้นก็แก่เท่าๆกัน เช่นสมอง ดวงตา
                  คนเราเกิดมาพร้อมกับเซลล์สมอง.....ประมาณแสนล้านเซลล์และเมื่อมีอายุมากขึ้นก็มีเท่าเดิม ไม่มีการสร้างขึ้นมาใหม่ และที่น่าตกใจคือเซลล์สมองเหล่านี้นอกจากไม่มีใหม่แล้ว ของเก่าก็ค่อยๆหมดไปด้วย แต่ก็มีบางส่วนของเซลล์สมองที่มีการพัฒนา คือเซลล์ที่มีส่วนสัมพันธ์กับการได้รับกลิ่นและสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้


              นอกจากนั้นดวงตา.....ของคนเราก็มีอายุยาวนานเท่าเจ้าของร่างกาย แต่ก็มีแค่ส่วนเดียวของดวงตาที่มีการสร้างใหม่อยู่สม่ำเสมอคือ บริเวณด้านนอกของเลนส์ตา ที่เรียกว่าคอร์เนีย เป็นฟิล์มบางๆที่อยู่ชั้นบนสุดของนัยน์ตา มีหน้าที่ปรับความชัดของภาพให้เป็นไปอย่างปกติ และสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
            สำหรับเส้นผม...จะมีอายุ ประมาณ ๓-๖ ปี เส้นผมของผู้ชายกับผู้หญิงอายุไม่เท่ากัน ของผู้หญิงเส้นผมมีอายุเฉลี่ยอยู่ได้ถึง ๖  ปี แต่เส้นผมของผู้ชายเฉลี่ยแค่ ๓ ปี เท่านั้นเอง  เส้นผมที่ยาวหรือสั้นแสดงถึงอายุของเส้นผม ค่าเฉลี่ยความยาวของเส้นผม เดือนหนึ่งจะยาวประมาณ หนึ่งเซนติเมตร ส่วนขนตาและขนคิ้วจะงอกใหม่ทุก  ๖-๘  สัปดาห์
          เซลล์เม็ดเลือดแดง.....มีอายุ  ๔  เดือน เซลล์เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ในการพาเอาออกซิเจนเข้าไปสู่ทุกๆเนื้อเยื่อทุกอวัยวะในร่างกาย พร้อมกับขนของเสียออกจากเซลล์ด้วย เซลล์เม็ดเลือดแดงจะหมดสภาพทุกๆ ๔ เดือน ซึ่งตับจะดึงเอาเฉพาะธาตุเหล็กที่อยู่ในเม็ดเลือดเก็บไว้ แล้วส่งต่อเพื่อให้เซลล์เม็ดเลือดแดงที่ยังดีอยู่ใช้ได้ ส่วนที่หมดสภาพก็จะถูกส่งไปทำลายที่ม้าม แต่ถ้าเราประสบอุบัติเหตุหรือผู้หญิงมีประจำเดือนร่างกายก็จะผลิตเม็ดเลือดแดงเพิ่ม
         ปอด.....ที่เราหายใจมีอายุ ๒-๓  สัปดาห์ จริงๆแล้วปอดของคนเราจะสามารถสร้างเซลล์ใหม่ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา เซลล์แต่ละส่วนที่มีการทำงานไม่เหมือนกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากัน ในส่วนเซลล์ของถุงลมปอดที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนระหว่างออกซิเจนกับแก๊สตัวอื่น เซลล์ส่วนนี้จะมีการสร้างใหม่ประมาณปีละครั้ง ส่วนเซลล์ที่เป็นด่านหน้าด้านนอกของปอดนั้นจะมีการเปลี่ยนใหม่ทุกๆ ๒-๓ สัปดาห์ เพราะด้านนอกของเนื้อเยื่อปอดถือเป็นส่วนสำคัญในการที่จะต้องพบกับสารแปลกปลอมจากอากาศตัวมันเองจึงต้องมีการเปลี่ยนใหม่สร้างเพิ่มอย่างรวดเร็ว คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับปอดจะทำให้ขัดขวางการสร้างเซลล์ใหม่ด้านนอก แล้วยังไปทำลายเซลล์ในถุงลมปอดข้างในอีกด้วย
          อวัยวะหัวใจ..... มีอายุ ๒๐ ปี  แต่เดิมเราเข้าใจว่าหัวใจไม่ได้มีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ แต่การศึกษาที่มีมาอย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยแพทย์นิวยอร์กพบว่าเซลล์ในกล้ามเนื้อหัวใจจะมีการสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนของเก่าอยู่ประมาณ ๓-๔  ครั้ง   จะเห็นว่าในตลอดช่วงอายุของแต่ละคนเฉลี่ยออกมาเราจะมีหัวใจใหม่ทุกๆ ๒๐ ปี
        ตับ....มีอายุ ๕  เดือน ตับถือเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย มีหน้าที่ขับของเสีย ถือเป็นโรงงานกำจัดสารพิษชั้นยอดของคน ในแต่ละวันจะมีเลือดผ่านตับเป็นจำนวนมหาศาล และตัวตับเองสามารถซ่อมตัวเองสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ได้ภายใน ๕  เดือน
         ลำไส้.... มีอายุราว ๒-๓ วัน หลังจากที่เรากินอาหารเข้าไป ฟันก็จะบดเคี้ยวอาหารให้ฉีกขาด กระเพาะอาหารก็จะใส่น้ำย่อยลงไปคลุกเคล้าอาหารให้ละเอียดเหลว แล้วจึงส่งผ่านไปยังลำไส้เล็กให้ดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกาย ลำไส้ดูดซึมอาหารด้วยการใช้ วิลไล (   VILI )  เส้นขนเล็กๆที่มีอยู่ตลอดตามผนังลำไส้ ดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด วิลไลเป็นตัวหลักในการจับสารอาหารที่ผ่านเข้ามา ตัวมันต้องเจอกับน้ำย่อยที่ย่อยอาหาร และทำงานหนักมาก จึงต้องมีการสร้างใหม่ทุกๆ ๒-๓ วัน ภายในลำไส้ใหญ่ยังมีเมือกเคลือบลำไส้เพื่อให้การไหลเวียนของสารอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ เมือกลื่นเหล่านี้ก็หนีไม่พ้นกรดอันรุนแรงของน้ำย่อยในร่างกาย มันทำหน้าที่ป้องกันลำไส้ ตัวมันเองจึงต้องสร้างใหม่ทุกๆ ๓-๕ วัน
       ลิ้น..ตุ่มรับรสมีอายุ ๑๐ วัน อาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่เจ้าตุ่มในลิ้นรับรสที่ส่งข้อมูลไปให้สมอง ว่าสิ่งที่ใส่เข้าไปในปากรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไร เพราะเจ้าตุ่มพวกนี้มีมากกว่า ๙,๐๐๐ ตุ่มที่อยู่ใต้ลิ้นของเรา คอยรับรสต่างๆ
      กระดูก..อายุเฉลี่ย  ๑๐  ปี  ปกติกระดูกของคนเราจะมีการสร้างทดแทนอยู่เสมอ กระบวนการสร้างทดแทนตัวเองนี้จะสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์จะใช้เวลาประมาณ  ๑๐ ปี เนื้อกระดูกเก่าในร่างกายจะมีการสูญเสียไปเป็นระยะแต่ร่างกายก็สามารถสร้างกลับมาทดแทนได้ดีเหมือนเก่า ในร่างกายคนเราจะมีกระดูกเก่ากับกระดูกใหม่ประกอบอยู่ด้วยกันเสมอ แต่พอมีอายุวัยกลางคน การสร้างกระดูกใหม่ขึ้นมาทดแทนจะทำไม่ทันเท่ากับความเสื่อมของกระดูกเก่า เนื้อกระดูกเราก็จะเบาบาง และเป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุน

     ผิวหนัง....ไม่ว่าจะดำหรือขาวจะมีอายุเฉลี่ย ๒-๓ สัปดาห์ ผิวชั้นนอกหรือที่เรียกว่า..อิพิเดอร์มิส เป็นส่วนที่ปกป้องอวัยวะภายในร่างกายของเรา ซี่งต้องเจอกับแสงแดด แสงยูวีที่ทำลายผิว มลภาวะที่แย่ลงทุกวัน  ผิวชั้นนอกจึงต้องมีการสร้างใหม่ทดแทนอยู่ทุกๆ ๒-๔ สัปดาห์ แต่การที่ผิวสร้างใหม่ไม่ได้ทำให้ผิวเราสดใสหรือเต่งตึงตลอดไป เพราะร่างกายเราเมื่อมีอายุมากขึ้น จะสูญเสียคอลลาเจนใต้ผิว ทำให้ขาดความยืดหยุ่นที่ดี และขาดอีลาสติน ทำให้ผิวเหี่ยวย่นเมื่อแก่ ฮ่าๆๆ วันก่อนนั่งใกล้ๆพ่อก็เลยพินิจพิจารณาผิวหนังอันเหี่ยวย่นของพ่อในวัย ๙๖ ปี แอบถ่ายมาให้ดูครับ
      อวัยวะสุดท้ายเล็บครับ เล็บมีอายุ ๖-๑๐  สัปดาห์ เล็บเท้าเล็บมืองอกช้าเร็วไม่เท่ากันค่าเฉลี่ยความยาวของเล็บมือเดือนละ ๓.๔ มิลลิเมตร เร็วกว่า ๒ เท่าเมื่อเทียบกับเล็บเท้า ค่าเฉลี่ยเล็บเท้าที่หลุดจะงอกออกมาทดแทนประมาณ  ๑๐ เดือน ส่วนนิ้วมือประมาณ ๖  ดือน
    จะเห็นว่าอวัยวะของคนเรามีการเสื่อมสลาย ถึงแม้จะมีการสร้างทดแทนก็ตาม อย่าได้ละเลยกับการดูแลร่างกายให้ดี เพราะถ้าของเก่าก็ไม่ดูแลของใหม่ที่สร้างขึ้นมาก็ไม่มีคุณภาพเท่าเก่า อายุจริงกับอายุอวัยวะต่างๆของร่างกายแตกต่างกันไป เราต้องถนุถนอมดูแลให้คุ้มค่าก่อนที่จะสายเกินไป ฮ่าๆๆ
 
                   

        
   

blog comments powered by Disqus