เรื่องเล่าสุขภาพ

สัมผัสที่ ๖ รักษาโรค
ใช้สัมผัสที่ ๖ รักษาโรค
   " ทางเลือกสุดท้ายของผู้ป่วย"
    อ.พรชัย  ศรีกอง  จ.อุบลราชธานี  ๐๙-๐๖๑๘-๗๐๙๑ อดีตเคยบวชเป็นพระเดินป่าหาสมุนไพร หลายผืนป่า จนรู้ว่าตัวยาสมุนไพรชนิดไหน อยู่ที่ใด ปัจจุบันรักษาผู้ป่วยด้วยธรรมชาติบำบัด
     
แนวทางการรักษา
      ใช้หู  = ฟัง
       ตา    = ดู
       ลิ้น   =  ชิม
       จมูก  = ดมกลิ่น
       กายสัมผัสและ จับชีพจร

       - เอดส์ - ภูมิแพ้ - เบาหวาน -ความดัน - โรคหัวใจ - ต่อมลูกหมากโต - มะเร็ง
 
    ผมค้างคืนที่...วัดป่าสว่างวีระวงค์ อ.สว่างวีระวงศ์   จ.อุบลราชธานี  ๑  คืน

    เพื่อตามหา อ.พรชัย  ศรีกอง  จนพบ ( รายละเอียดติดตามอ่านเร็วๆนี้)
    สอบถามข้อมูล...พระบุญเลิศ  ปัญญาสโร  ๐๘-๓๑๙๙-๒๐๒๑


                 

blog comments powered by Disqus