หนังสือแนะนำ

เล่มเดียวคุ้มโรคภัย เล่ม 2
ภูมิปัญญาทั่วไทย พิ่งพาตัวเองก่อนถึงมือหมอ

ราคา : 150 บาท
สต๊อกสินค้า : ไม่มี
รายละเอียด :
จำนวน : 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 14.5x20.8x1.2 ซม.
น้ำหนัก : -
ชนิดปก : ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ : -
สำนักพิมพ์ : ชมรมพิทักษ์ภูมิปัญญาไทย
เดือนปีที่พิมพ์ : ก.ค.2554
เนื้อหาโดยสังเขป :
ติดต่อซื้อหนังสือ
ชมรมพิทักษ์ภูมิปัญญาไทย
๕๒/๔๓ หมู่ ๑๐ ซอยโชคชัย ๔ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.๑๐๒๓๐
โทร.๐๘-๖๗๘๘-๕๖๓๕ แฟ็กซ์ ๐-๒๙๘๑-๖๓๕๐
สารบัญ :
-

blog comments powered by Disqus