หนังสือแนะนำ

กระชายดำ..สมุนไพรมหัศจรรย์ เล่ม 2


ราคา : 120 บาท
สต๊อกสินค้า : ไม่มี
รายละเอียด :
จำนวน : 152 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 183 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก : 315
ชนิดปก : ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ : -
สำนักพิมพ์ : เคพีเอ็ม มีเดียสยาม
เดือนปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2546
เนื้อหาโดยสังเขป :
นำเสนอเรื่องราวของกระชายดำ สมุนไพรมหัศจรรย์ เริ่มตั้งแต่การปลูก การวิจัย และการแปรรูป เพื่อเป็นผลิตผลทางธุรกิจ อย่างครบวงจร โดยไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน พร้อมทั้งสาระจากการบรรยาย ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบันทึกไว้เป็นภาคผนวกท้ายเล่มให้อีกด้วย
สารบัญ :
- ข้อมูลจำเพาะ กระชายดำ
- ตะลุยเผ่าม้ง ตามล่าหาตำนานกระชายดำ
- การปลูกกระชายดำเพื่อการค้า โดย นิคม กลิ่นจันทร์
- ปลูกกระชายดำ 1 ไร่ รายได้กว่าแสนบาท
- การวิจัยกระชายดำในประเทศไทย
- เรื่องของไวน์และการผลิตไวน์กระ่ชายดำ
- การขออนุญาตทำและขายสุราแช่
- ท่องเมืองทะเลภู...เข้าไปดูโรงงานกระชายดำนายพลของผู้การประจวบ หวานไขแก้ว
- ลงทุนพันบาท เปิดตลาดกระชายดำ ทำรายได้หลักแสน
- แผยธุรกิจของ "นภัทรกระชายดำ"
  ฯลฯ

blog comments powered by Disqus