หนังสือแนะนำ

รอดตาย...จากมะเร็ง เล่ม 1
เรื่องจริง ประสบการณ์จริง ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รักษาหายได้จริง

ราคา : 50 บาท
สต๊อกสินค้า : ไม่มี
รายละเอียด :
จำนวน : 47 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 143 x 206 x 3 มม.
น้ำหนัก : 60
ชนิดปก : ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ : นีออน บุ๊ค มีเดีย
เดือนปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2551
เนื้อหาโดยสังเขป :
พบกับเรื่องจริง ประสบการณ์จริง ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง แล้วรักษาหายได้จริง ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง พร้อมถอดความจากบทสัมภาษณ์ ออกอากาศทาง "รายการทั่วทิศถิ่นไทย" สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ บุคคลอ้างอิงในหนังสือเล่มนี้มีตัวตนจริง มีชีวิตจริง เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งจริง และรักษาแล้วหายจริงๆ
สารบัญ :
-"มะเร็งกระดูสันหลัง" ได้ด้วยธรรมชาติบำบัดทีเกาหลีเหนือ
- มะเร็งเม็ดเลือด ร้อยตรีมานิตย์ สุขีรัตน์
- ประสบการณ์ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในการดูแลของพ่อเลี้ยงวรรณ
- รักษามะเร็งด้วยสมุนไพรและสมาธิบำบัดที่วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร
- สมุนไพรรักษาโรคมะเร็งตำรับหลวงปู่ศุข

blog comments powered by Disqus