หนังสือแนะนำ

เล่มเดียวคุ้มโรคภัย
พึ่งพาตัวเองก่อนถึงมือหมอ

ราคา : 120 บาท
สต๊อกสินค้า : มี
รายละเอียด :
จำนวน : 210 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก : 240
ชนิดปก : ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ : ชมรมพิทักษ์ภูมิปัญญาไทย
เดือนปีที่พิมพ์ : กันยายน 2553
เนื้อหาโดยสังเขป :
หนังสือที่รวบรวมประสบการณ์และองค์ความรู้จากหมอพื้นบ้านทั่วประเทศมาไว้ให้คุณผู้อ่านได้ใช้เป็นคู่มือประจำบ้าน ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การรักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรจากหมอพื้นบ้าน เคล็ดลับ ต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นยา ซึ่งบางต้นอยู่ใกล้ตัวเรานี่เอง แต่เรากลับไม่รู้คุณค่า ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนติดตาม สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ

คำนิยม
 ขอบคุณ คุณจำรัสฯ ที่ให้โอกาสดิฉันได้เขียนคำนิยมลงในหนังสือ "เล่มเดียวคุ้มทุกโรค" ที่เป็นหนังสือแห่งความภาคภูมิใจแม้คุณจำรัสจะทำหนังสือมาหลายเล่มแล้ว แต่ดิฉันเชื่อว่า เล่มนี้จะเป็นหนังสือที่คุณจำรัส "ภาคภูมิใจนำเสนอ" ที่สุด แล้วท่านผู้อ่านจะพลาดหนังสือเล่มนี้ได้อย่างไร
-- จิระวรรณ ตันกุรานันท์ --
ส่วนแผนงานและวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

การไม่หยุดนิ่งในชีวิตของเขา หนังสือที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านเล่มอื่นๆ ก็จะตามมาอย่างแน่นอน และยิ่งทราบว่า หนังสือเล่มนี้ท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้ ส่วนหนึ่งของรายได้จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ในชนบทด้วยแล้ว ผมจึงขอเป็นกำลังใจให้กับคุณจำรัส เซ็นนิล ผู้ชายเสียงนุ่ม และเต็มไปด้วยคุณภาพคนนี้อย่างเต็มหัวใจยิ่ง
-- ไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์ --
รายการ "ช่วยยามเช้า"
สารบัญ :
- แรงบันดาลใจ
- คำนิยมจิระวรรณ ตันกุรานันท์
- คำนิยมไชยวัฒน์ รัตนประสิทธิ์

blog comments powered by Disqus