ย้อนกลับเว็บบอร์ด >
งานวิจัยเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ของ นพ.สมยศ กิตติมั่นคง
วรวุฒิ คงกระจ่าง
6 ก.พ. 2555
เวลา 11:39 น.

58.8.87.169
ผู้ชม 1795 ครั้ง
จากงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดถั่งเช่าในประเทศ ไทย พบว่าเมื่อใช้เห็ดถั่งเช่ากับผู้ป่วยเบาหวาน,โรคมะเร็ง ฯลฯ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นและแผลหายได้เร็วขึ้น ในอนาคตทางทีมวิจัยจะสนับสนุนสารอาหารเสริมจากเห็ดถั่งเช่าในสถานพยาบาลทั่ว ไป ที่ต้องการนำไปรักษาผู้ป่วยควบคู่กับการรักษาแ